Вибори як елемент демократії.

У сучасних демократичних державах, на відміну від попередніх періодів розвитку людства, основним способом утворення органів державної влади став інститут демократичних виборів. Вибори – це демократичний спосіб формування та зміни персонального складу органів влади народом шляхом голосування.

У демократичному суспільстві вибори виконують ряд функцій:

· Вибори є важливим інструментом реалізації народного суверенітету. Це проявляється у тому, що народ як єдине джерело влади в державі, делегує свою волю обраним представникам, які від імені народу здійснюють управління суспільством.

· З допомогою виборів народ залучається до процесу управління державою.

· Як спосіб формування і вираження громадської думки, вибори є своєрідним соціальним барометром політичного життя, оскільки через вибори проявляється відношення громадян до політичних інститутів. За результатами виборів визначається рівень впливу різних політичних сил, відношення громадян до правлячої еліти і опозиції, політичного режиму в цілому, специфіки політичних уподобань громадян.

· Вибори виступають основним способом легітимації влади в демократичних державах. Якщо в попередні епохи народ визнавав владу спадкового монарха, владу завойовника, на сучасному етапі розвитку людства народ, як правило, визнає і підтримує лише легально обрану владу. Саме тому завдяки виборам забезпечується стабільний розвиток суспільства.

· Демократичні вибори сприяють послабленню соціальної напруги, досягненню суспільного консенсусу, оскільки є своєрідним способом вирішення протиріч, конфліктів у суспільстві.

· Вибори дають можливість громадянам здійснювати періодичний контроль за діяльністю влади.

· Інститут виборів є своєрідним фільтром, який не допускає до влади непопулярних, некомпетентних політиків, сприяючи підвищенню рівня ефективності державного управління.

· Вибори виконують просвітницьку функцію, оскільки політичні сили, беручи участь у виборах, пропонують свою програму, доводять її значення та важливість до відома виборців, сприяючи, тим самим, зростанню рівня політико-правової свідомості і культури громадян.

· Через інститут виборів налагоджується зв’язок між народом і владою.

· Вибори сприяють представленню інтересів різних суспільних груп.

· Через вибори відбувається процес рекрутування політичної еліти. Саме завдяки виборам громадяни мають можливість здійснювати оновлення складу політичної еліти, обирати тих, кого вони вважають достойними реалізовувати владні повноваження.


3816769847944723.html
3816843622768077.html
    PR.RU™