Пристрої пам’яті. ПрограмОВАні логічні

Задачі

Контрольні питання.

1. Побудова регістрів паралельного і послідовного типу.

2. Шифратори і дешифратори, їх стани, схеми.

3. Мультиплексори і демультиплексори, мультиплексне дерево.

1. Побудувати мультиплексор ( принцип мультиплексного дерева ):

а) на 16 входів; б) на 8 входів; в) на 10 входів; г) на 32 входи.

2. Побудувати шифратор з вихідним:

а) 3-розрядним двійковим кодом;

б) 4-розрядним двійковим кодом;

в) 4-розрядним двійково-десятичним кодом;

г) 3-розрядним двійково-десятичним кодом.

3. Створити перетворювач:

а) двійкового коду в семисегментний;

б) двійкового коду в двійково-десятичний;

в) двійкового коду в шістнадцятирічний;

г) одиночно-десятичного в двійковий.

4. Побудувати демультіплексор на:

а) 10 виходів; б) 16 виходів; в) 8 виходів; г) 20 виходів.

5. Створити дешифратор:

а) для 3-розрядного двійкового числа; б) для 4-розрядного двійкового числа;

в) для 5-розрядного двійкового числа; г) для 4-розрядного двійково-десятичного коду.

6. Використати мультіплексор для створення генератора сигналу такої форми:

а) б) в) г)

t
t
t
t


7. Використати мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

t
t
t


8. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

t
t
t


9. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

Uвих(В)
Uвих(В)
Uвих(В)
Uвих(В)
а) б) в) г)T= 8мс


10. Використати мультіплексор для перетворення паралельного коду в послідовний.

Вхідний код:

а). двійковий 8-розрядний; б). двійково-десятичний (дві декади);

в). двійковий 16-розрядний; г). десятичний 8 декад.

11. Використати послідовний регістр для створення схеми перетворення:

а). послідовного 8-розрядного двійкового коду в паралельний;

б). паралельного 8-розрядного двійкового коду в послідовний;

в). послідовного 10-розрядного двійкового коду в паралельний;

г). паралельного 10-розрядного двійкового коду в послідовний.

12. Побудувати генератор на основі дешифратора. Вихідна напруга:

а) б) в) г)

13. Побудувати генератор на основі дешифратора. Вихідна напруга:

а). б). в). г).

t


14. Побудувати дворівневий мультіплексор (принцип мультіплексного дерева):

а). на 32 входи;

б). на 10 входів;

в). на 8 входів;

г). на 16 входи.

15. Побудувати шифратор з вихідним:

а). 3-розрядним двійково-десятичним кодом;

б). 4-розрядним двійково-десятичним кодом;

в). 3-розрядним двійковим кодом;

г). 4-розрядним двійковим кодом.

16. Створити перетворювач:

а). одиночно-десятичного в двійковий код;

б). двійкового коду в шістнадцятирічний;

в). двійкового коду в двійково-десятичний;

г). двійкового коду в семисегментний.

17. Побудувати демультіплексор на:

а). 20 виходів; б). 8 виходів; в). 10 виходів; г). 16 виходів.

18. Створити дешифратор:

а). для 5-розрядного двійкового коду;

б). для 4-розрядного двійково-десятичного коду;

в). для 3-розрядного двійкового коду;

г). для 4-розрядного двійкового коду.

19. Використати мультіплексор для створення генератора сигналу такої форми:

а) б) в) г)

20. Використати мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

t
t

21. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)


22. Використати аналоговий мультіплексор для створення генератора сигналів такої форми:

а) б) в) г)

t


23. Використати мультіплексор для перетворення паралельного коду в послідовний.

Вхідний код:

а). двійковий 16-розрядний;

б). десятичний 8 декад;

в). двійковий 8-розрядний;

г). двійково-десятичний (дві декади).

24. Використати послідовний регістр для створення схеми перетворення:

а). паралельного 10-розрядного двійкового коду в послідовний;

б). послідовного 10-розрядного двійкового коду в паралельний;

в). паралельного 8-розрядного двійкового коду в послідовний;

г). послідовного 8-розрядного двійкового коду в паралельний.

25. Побудувати генератор на основі дешифратора. Вихідна напруга:

а). б). в). г).3816040955429148.html
3816159931607064.html
    PR.RU™