Вихідні фінансової категорії

Організаційні засади функціонування фінансів

Вихідними фінансовими категоріями є:

o доходи;

o видатки;

o фінансові ресурси.

Доходи одного з суб’єктів завжди є видатками іншого. Під доходами розуміють отримане в результаті певної діяльності надходження грошових коштів. Доходи розглядаються у широкому і вузькому розумінні.

У широкому розумінні — це всі надходження, які забезпечують фінансування видатків (витрат).

У вузькому розумінні, це ті надходження, що відображають приріст вартості. Джерелом цих доходів є основні складові доданої вартості — заробітна плата, прибуток, позичковий процент, рента, непрямі податки.

Доходи розглядаються за стадіями і методами їх формування.

За стадіями розрізняють:

· первинні доходи, що отримані в процесі первинного розподілу доданої вартості;

· вторинні доходи, які формуються внаслідок перерозподілу первинних доходів.

За методами формування виділяють:

· продуктивні доходи — від певної продуктивної діяльності;

· доходи від продажу і використання майна, ресурсів, у тому числі фінансових, чи певних прав.

Крім того, доходи можуть поділятися на законні — отримані відповідно до чинного законодавства, та незаконні — одержані з порушенням законодавства.

Під витратами розуміють використання грошових коштів, що є в розпорядженні того чи іншого суб’єкта на даний момент, з метою забезпечення певних потреб. Витрати можуть здійснюватися за рахунок отриманих доходів чи наявних фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси — це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємств, на основі яких формуються продуктивні доходи. Основу фінансових ресурсів становить капітал. Однак, з одного боку, не весь капітал має форму фінансових ресурсів (наприклад, резервний та непрацюючий капітал), а з іншого — фінансові ресурси можуть формуватись і шляхом залучення та запозичення коштів.


3813309592747418.html
3813340415514697.html
    PR.RU™