Тема 3. Особистість.

Поняття про особистість та її структуру.

Співвідношення понять людина, особистість, індивідуальність. Багатозначність поняття особистості у психології. Умови формування особистості (випадки розвитку дітей поза людським суспільством). Поняття про соціальну роль. Біологічне та соціальне в структурі особистості “ендопсихіка” та “екзопсихіка”.

Структури особистості. Стрямованість особистості.

Тема 4. Темперамент і характер.

Поняття про темперамент та його фізіологічні основи.

Походження терміна темперамент. Типологія Гіпократа. Роботи І.П.Павлова. Характеристика властивостей нервової системи (сили, врівноваженості, рухливості).

Психологічні характеристики типів темпераменту.

Характерні особливості кожного типу темпераменту (протікання психічних процесів, особливості діяльності, спілкування, емоційної сфери та ін.) Своєрідність поєднання у кожному типі темпераменту сензитивності, реактивності, активності, емоціональної збудженості, темпу психічних реакцій, пластичності (В.С.Мерлін). Врахування темпераменту в роботі з людьми. Основні підходи до професійного відбору та підбору з урахуванням типу темпераменту. Загальна стратегія виховання з урахуванням типу темпераменту. Конкретні підходи до виховання з урахуванням позитивних та негативних властивостей кожного типу темпераменту. Врахування темпераменту в праці та спілкуванні.

Поняття про характер та його структуру.

Походження терміна характер. Структура характеру. Зміст характеру (ставлення до інших людей, ставлення до себе, ставлення до праці). Форма характеру (вольові властивості особистості, темперамент, звички та манери поведінки). Симптомокомплекси.

Природне та надбане в характері.

Теорії, що жорстко зв’язують характер з біологічними чинниками. Будова тіла та характер (Є.Кречмер). Типологія У.Шелдона. Фізіогноміка (К.Лафатер). Френологія (Ф.Галь). Темперамент та характер. Акцентуації характеру.


3809842895930637.html
3809982688534158.html
    PR.RU™